Study visits är ett utbyte mellan lokalgrupper inom hela ELSA-nätverket. Genom både bi- och multilaterala utbyten är det en chans att träffa andra lokalgrupper, både nationella och internationella.