Legal English är en föreläsningsserie som anordnas av ELSA på samtliga lärosäten och äntligen har den kommit till Karlstad! Syftet är att förbereda juriststudenter för en framtida karriär där goda kunskaper i juridisk engelska kan spela en viktig roll i arbetet. #JuridiskaPåEngelska