Juridiska Föreningen i Karlstad är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell studentförening vid Karlstads Universitet för studenter som studerar juridik.

Den har till syfte att tillvarata juridikstudenters intresse, verka för hög kvalitet i utbildningen och en trivsam studietid samt i övrigt stärka juridiken som akademiskt ämne.